Thank You

You are now registered for our Rouse Insights Newsletter

Otillbörlig marknadsföring: Eko-märkning

Published on 22 Sep 2022 | 1 minute read
Hänvisar ni till miljömärkning i er marknadsföring?

Patent- och markandsöverdomstolen (PMÖD) har förbjudit ett företag, att påstå i reklam bland annat på Instagram att deras produkter är certifierade med en miljömärkning utan att i samband med påståendet informera vad märkningen innebär. Att en av de märkningar som företaget hänvisade till; ”Ecocert COSMOS” är en av de vanligaste miljömärkningarna för kosmetiska produkter i Sverige har inte ansetts tillräckligt för att utgöra ett undantag.

Som utgångspunkt räcker det inte att endast kortfattat hänvisa till en tredjepartscertifiering. PMÖD gjorde bedömningen att det inte kan förväntas att en genomsnittskonsument känner till betydelsen eller vikten av olika privata certifieringar. Att märkningen förekommer i Konsumentverkets information till konsumenter visar inte att konsumenterna känner till innebörden av den, konstaterade PMÖD i domen.

En uppgift om certifiering måste kompletteras med information om innebörden av certifieringen i samband med påståendet. Det är inte tillräckligt att en förklaring kan hittas exempelvis på bolagets hemsida när marknadsföringen sker i andra kanaler, som exempelvis Instagram, bolaget behöver i direkt anslutning med påståendet informera konsumenten om vad certifieringen innebär. Vid reklam på exempelvis Instagram bör således förklaringen stå direkt i inlägget.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att företagets underlåtenhet att informera om innebörden av certifieringen innebar att marknadsföringen var vilseledande och i strid mot marknadsföringslagen. Marknadsföringen var därmed också otillbörlig.

30% Complete
Senior Associate
+46 (0) 70 233 62 62
Senior Associate
+46 (0) 70 233 62 62