Thank You

You are now registered for our Rouse Insights Newsletter

Nya regler för företag som säljer direkt till konsumenter

Published on 20 Sep 2022 | 2 minute read
Sedan den 1 september har nya regelverk som syftar till att stärka konsumentskyddet trätt i kraft.

Bakgrunden till lagändringarna är den svenska implementeringen av det s.k. ”Omnibusdirektivet”, som skulle ha varit genomförd i våras men som blivit försenad. Med lagändringarna anpassas existerande regler till den allt växande digitala marknaden och innebär bl. a. att konsumentskyddslagstiftningen omfattar även digitala varor och tjänster, samt att nya skyldigheter införs för konsumentinriktade verksamheter.

De ändringar som har skett omfattar ändringar i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen. Några av de viktigaste ändringarna avser:

Prissänkningar

Vid priskampanjer måste bolag skriva ut vad det lägsta priset varit under de senaste 30 dagarna före en prissänkning.

Kundrecensioner

Om bolag använder sig av kundrecensioner i marknadsföring av en vara eller tjänst är de skyldiga att informera om att det rör sig om en verifierad kundrecension samt hur det säkerställts att det är en verklig kund med verklig erfarenhet av varan eller tjänsten.

E-handelsplattformer

Tillhandahåller man en e-handelsplattform måste man informera om de kriterier som bestämmer hur produkter rankas, t.ex. pris eller betyg, samt hur dessa kriterier viktas mot varandra.

Prissättning

Vid individualiserad, automatiserad prissättning måste konsumenten informeras om att prissättningen varit föremål för automatisering, t.ex. när priser förändras för att spegla säsongsbetonad efterfrågan eller om erbjudanden ges till konsumenten utifrån köphistorik.

Personuppgifter

Betalning för digitala tjänster med personuppgifter kommer nu omfattas av konsumentreglerna, t.ex. ges konsumenten en 14 dagars ångerrätt vid köp av digitala tjänster även när betalning endast skett genom tillhandahållande av personuppgifter.

Bryter man mot de nya bestämmelserna riskerar man höga sanktionsavgifter på upp till 4% av bolagets omsättning eller max 2 miljoner euro om information om årsomsättning saknas, i likhet med vad som gäller vid överträdelser av GDPR.

I ljuset av de ökade kraven på transparens och de höga sanktionsavgifter som kan erläggas vid överträdelser av konsumentskyddsreglerna bör företag som säljer varor eller tjänster till konsumenter vidta åtgärder nu, om man inte redan gjort det. En bra start är att göra en noggrann granskning av den websida genom vilken man säljer till konsumenter och uppdatera information på denna. Man bör även se över befintliga köpevillkor, interna processer och riktlinjer för att säkerställa att reglerna efterlevs.

Har ert bolag anpassat er verksamhet och era processer till de nya reglerna, eller har ni nyligen påbörjat arbetet och behöver legal support?

Kontakta oss på Rouse, så kan vi ge er tydlig och effektiv rådgivning i er hantering av de nya kraven. 

 

30% Complete
Associate
+46 (0)708 777 683
Associate
+46 (0)708 777 683