Thank You

You are now registered for our Rouse Insights Newsletter

Vem kan segla förutan IP-vind?

Published on 09 Mar 2023 | 4 minute read
WEBBINARIESERIE

VEM KAN SEGLA FÖRUTAN IP-VIND?

- vad mindre företag bör känna till för att kunna segla tryggt på de sju haven 


För att skapa och behålla konkurrensfördelar kan man behöva skydda värdefull teknik och innovation med hjälp av olika typer av IP. Avsaknad av eget innovationsskydd – eller bristande kännedom kring konkurrenters IP – exponerar även bolag för såväl kommersiella som legala risker. Hur kan små och medelstora teknikbolag tänka och agera för att minimera dessa risker? Hur kan IP användas som ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt verktyg för att skydda värdefulla produkter?  

Immaterialrättsliga skydd, som exempelvis patent, design eller varumärken, kan i vissa fall vara en framkomlig och lämplig väg för att etablera kontroll, men företag kan även uppnå eller förstärka denna kontroll på annat sätt. Det gäller att hitta vägar fram till “rätt mix” av olika IP-skydd och övriga insatser, för att därigenom få en maximal kommersiell hävstång för de värden som skapats genom teknik- och produktutvecklingen. För att IP-frågan inte ska falla mellan stolarna krävs också interna ändamålsenliga processer som syftar till att värdefulla tekniktillgångar och affärsmöjligheter inte ska gå förlorade. Sammanfattningsvis – Ett företag behöver både sjövana (IP-kunskap) och sjökort (strategi) för att kunna segla hela vägen i hamn.   

Välkommen till en webbinarieserie om tre webbinarier där våra patentexperter Malin Keijser Bergöö, Anna Theander och Erik Johannesson anlägger ett helhetsperspektiv kring IP, R&D, teknik- och produktutveckling, och hur det i praktiken kan gynna ditt företag. 

Webbinarieserien är kostnadsfri och vänder sig till små och medelstora innovativa teknikbolag med egen produkt- och teknikutveckling men utan egen IP-kompetens. Den är anpassad och vänder sig primärt till dig som är:  

  • Produktchef  
  • Teknikchef  
  • Patentansvarig  
  • Innovationschef  

Varmt välkommen till ett eller flera av tillfällena!

GENOMFÖRT - Webbinarium 1: Affär & Omvärld 
Varför ska vi lägga pengar på IP?
Behöver jag bry mig om andras IP?


GENOMFÖRT - Webbinarium 2: Olika IP-skydd 
Vilket/vilka IP-skydd ska vi välja?


GENOMFÖRT - Webbinarium 3: Organisation och strategi
Hur jobbar man effektivt med IP-frågor? 

30% Complete
Rouse Editor
Editor
+44 20 7536 4100
Rouse Editor
Editor
+44 20 7536 4100