Thank You

You are now registered for our Rouse Insights Newsletter

Nya regler från EU ställer krav på en hållbar omställning

Published on 10 Nov 2022 | 1 minute read
ESPR-förordningen ställer krav på företag att aktivt bidra till en hållbar omställning

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning gällande hållbarhet för produkter som säljs på EU-marknaden. Förordningen berör produkters eco-design och cirkularitet och kommer sätta villkor för hela produktionskedjan. Sammantaget blir förordningen omfattande och kommer påverka en mängd aktörer världen över.

Med fokus på hållbarhet över produkters hela livscykler, kommer förordningen att i fyra olika delar, innehålla krav på allt från möjlighet till återbruk, återvinning och demontage, till transparens, spårbarhet och öppenhet från tillverkning till destruktion. Vidare kommer det dessutom finnas krav på offentlig upphandling, vilket ytterligare bidrar till förordningens omfattning.

Hur kommer ESPR påverka er och er verksamhet? Hur ska förordningen hanteras och vilka förändringar kommer behöva göras? Vad blir viktigt att tänka på för att vinna konkurrensfördelar?

 

Torsdagen den 10:e november (kl. 08:30-09:30) arrangerar Rouse Sweden ett kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm om detta intressanta tema. Lyssna till och samtala med våra jurister och andra i branschen för att få mer kunskap om den kommande förordningen och hur du bäst hanterar dessa förändringar. Info & anmälan sker via denna länk. Välkommen! 

30% Complete
Principal, Sweden Digital & Commercial Head
+46 (0)720 087 737
Principal, Sweden Digital & Commercial Head
+46 (0)720 087 737