Thank You

You are now registered for our Rouse Insights Newsletter

FTO- och IP-riskhantering: Ett måste för alla Life Science-företag!

ETT WEBBINARIUM SPECIELLT ANPASSAT FÖR DIG SOM VERKAR INOM LIFE SCIENCE-SEKTORN

Att minimera affärsrisker och skydda sig mot kopiering och intrång från konkurrenter är av stor vikt för alla som vill behålla sina konkurrensfördelar och maximera sin affärsnytta. Detta gäller både vid marknadsintroduktioner, nya investeringar och allt eftersom marknaden förändras och utvecklas. Här blir IP-skydd en central faktor. Men vilken typ av IP bör man välja? Och hur går man till väga? Vad är särskilt viktigt att tänka på som Life Science-bolag?

Vid framtagande och lansering av nya produkter och preparat är det mycket att hålla koll på - däribland IP-risker. Vitala funktioner och utseenden bör skyddas och samtidigt är det viktigt att inte riskera att efterlikna någon annans produkt för mycket. Med rätt kontroll över sina innovationer, nya utvecklingar och särskilda värdedrivare, minskar man både risken för konkurrenters intrång på ens egna produkter, och risken för eget intrång på andras produkter. Vad är då rätt kontroll och hur säkerställer man detta?

Utöka din kunskap inom detta område och om vad man ska göra för att skapa maximal kontroll över sina produkter genom att delta i webbinariet ”FTO- & IP-riskhantering: Ett måste för alla Life Science-företag!” där våra IP och Life Science-experter kommer tala om hur olika affärs‐ och verksamhetskritiska beslutsunderlag kan förstärkas och kompletteras med IP‐information, och om hur ni kan ta er bedömning av IP-risk till nästa nivå. Med rätt val av IP och inkludering av IP i underlag för affärsbeslut kan ni undvika onödigt risktagande, men också en kostsam helgardering.

Under detta webbinarium riktar vi särskilt in oss på Life Science-sektorn, och dyker ner i vad som är extra viktigt att tänka på när det kommer till IP inom denna bransch. Du får lära dig om metoder för att bedöma problem, behov och effekt vid:

  • Användningen av IP-information vid affärskritiska beslut - när och hur?
  • IP-risk och Freedom to Operate-analys (FTO) - vad är det och hur gör man?
  • Hur skapa och etablera rätt innovationsskydd och kontroll över värdefulla tillgångar?

Webbinariet vänder sig till dig som verkar i bolag inom Life Science-sektorn med egen produkt- och teknikutveckling, men utan egen IP-kompetens. Det är anpassat och vänder sig primärt till dig som är:

  • Produktchef
  • Teknikchef
  • Patentansvarig
  • Innovationschef
  • R&D-chef
  • VD

Varmt välkommen att anmäla dig!

/Team Rouse och Valea


Datum: 30:e Maj

Tid: 09:00 – 10:00

Var? Live-sändning online (via Microsoft Teams)

Medverkande:

Arrangör: Rouse Sweden i samarbete med VALEA - A Rouse Group Company

Övrigt: Missade du detta webbinarium? Ingen fara - via denna länk kan du kolla på inspelningen i efterhand!

30% Complete
Senior Associate
+46 733 904 945
Senior Associate, European Trade Mark & Design Attorney
+46 733 811555
Senior Associate
+46 733 904 945
Senior Associate, European Trade Mark & Design Attorney
+46 733 811555