Thank You

You are now registered for our Rouse Insights Newsletter

Varför ska vi lägga pengar på IP när vi inte har uppfunnit ngt nytt?

I detta webbinarium fokuserar våra experter på nyttan av att skydda enkel och/eller äldre teknik via patent/övrig IP

Vidareutveckling av redan känd teknik, eller nya smarta lösningar och tillägg till redan lanserade produkter, uppfattas ofta som svåra att skydda via patent eller annan IP. Samtidigt är det sådan produktutveckling som krävs för att skapa och behålla konkurrensfördelar. Hur kan dessa nya landvinningar kontrolleras och skyddas på bästa sätt? Välkommen till Rouse webbinarium som fokuserar på den eventuella nyttan av att ta patent (eller annan IP-registrering) på enkel och/eller äldre teknik.

I detta webbinarium kommer våra patentexperter Michael Kitzler & Anna Theander ge dig viktiga insikter om:

  • När det kan vara lönsamt att ha IP även för företag som säljer konkreta fysiska produkter som inte förändras så mycket
  • Möjligheten till patent på en produkt som är väldigt lik existerande produkter
  • Relevanta case med exempel på situationer då det har varit lönsamt för sådana företag att ha IP

​Inspelning: Missade du detta webbinarium den 15 dec (2022)? Ingen fara - här kan du ta del av inspelningen av eventet. 

30% Complete
Associate, European Patent Attorney
+46 (0) 73 4032 002
Associate, European Patent Attorney
+46 (0) 73 4032 002